20 Haziran 2014 Cuma

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN MÜJDE:

BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİNDEN MÜJDE:


CEMAAT VE KOMİTELERİN İSTİBDADI SON BULACAK


 


Deccallerin istinad noktaları olan gizli masonluk ve dinsizlik komiteleri, hakim oldukları devletlerde çok büyük bir güç gibi görüntü ve halka dehşet verirler.


…Evet, öyle acib bir istibdad ki; – kanunlar perdesinde – herkesin vicdanına ve mukaddesatına, hattâ elbisesine müdahale ederler…Şualar 594 p3Geçmişte alışılan şahıs istibdadının son bulması, arkasından gelen CEMAAT ve KOMİTE istibdadının da son bulacağına dikkat çeken Bediüzzaman Hazretleri şu müjdeyi nazara veriyor:

Bizdeki 
istibdad ve şeriatın muhalefetinden gelen sû’-i ahlâkımız mümanaat ediyordular. Bir şahıstaki münferid istibdad kuvveti şimdi zeval bulması, cemaat ve komitenin dehşetli istibdadlarının otuz-kırk sene sonra zeval bulmasına işaret etmekleve hamiyet-i İslâmiyenin şiddetli feveranı ile ve sû’-i ahlâkın çirkin neticeleri görülmesiyle bu iki mani de zeval buluyor ve bulmağa başlamış. İnşâallah tam zeval bulacak. Hutbe-i Şamiye 28 p3


Çeşitli gizli komitelerin varlığından bahsedip zararlarından korunabilmek için ikaz eden Bediüzzaman Hazretleri der ki:
…Her iki Deccal, Yahudinin İslâm ve Hristiyan aleyhinde şiddetli bir intikam besleyen gizli komitesinin muavenetini ve kadın hürriyetlerinin perdesi altındaki dehşetli bir diğer komitenin yardımını, hattâ İslâm Deccalı masonların komitelerini aldatıp müzaheretlerini kazandıklarından dehşetli bir iktidar zannedilir. Şualar 594 p son


 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder