25 Eylül 2014 Perşembe

Tarikat -3 )TARİKAT MESLEĞİNDE KALB ESASTIR

3- TARİKAT MESLEĞİNDE KALB ESASTIR


Mesnevi-i Nuriye’de sahife 7 de; Ekser ehl-i tarîkat gibi yalnız kalben harekete kanaat edemedi” sahife 252 de ;
Tasfiye ve işraka
müesses olan muhakkikîn-i sofiyenin minhacıdır.”


hem T.H 695 de; “…kalb yoluyla giden ehl-i tasavvuf…”


ve dahi
Emirdağ Lahikası I / 242 geçen
“Seyr-ü sülûk-ü kalbî ile tarîkat mesleğinde”gibi cümlelerden anlaşılacağı üzere Tarikat mesleğinde kalb esastır. Mürşidler, müridlerin aklî olarak iknalarını düşünmezler. Yani aklı sarf-ı nazar ederek müridin sadece kalbi inkişaflarını temine çalışırlar. Bu esasın muktazisi olarak müridlerin imanî bir mes’eledeki kanaatleri ancak mürşidlerinin yüksek makamı ve mes’elelerdeki hükümlerine bağlıdır. Emirdağ Lahikasında bu durum şöyle anlatılır;


…büyük kutbun müridlerinin kanaat-ı kalbiyelerini temin eden üstadlarının fevkalâde
makamı
ve mes’elelerde hükümleri… Emirdağ Lahikası I / 91 p1


Keza tarikattaki mezkûr esasın mukteziyatından biri de kaziye-i makbule diye tabir olunan büyük zatların sözlerini delilsiz olarak kabul etmektir. Şöyle ki;


Hattâ İlm-i Mantık’ta “kaziye-i makbule” tabir ettikleri; yani büyük zâtların delilsiz
sözlerini kabul
etmektir… Emirdağ Lahikası I / 91 p1
Tarikat -3 )TARİKAT MESLEĞİNDE KALB ESASTIR

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder