18 Mart 2014 Salı

Kurban Bayramından Tâ Şuhur-U Selâseye Kadar Gaflet Ve Atalet Hakim Olur

Aziz, sıddık, muhlis kardeşim!


Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine geçsin. Fakat müsvedde halindedir, kusura bakma.(Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e gönderdiği bir mektub fotokopisi. Gayr-ı münteşir.)


Aziz, sıddık, muhlis kardeşim!Sana Yirmialtıncı Mektub’un dört mebhasını birden gönderdim. Kendi nüshamdır. Sen benden ziyade lâyıksın. Seninki kayboldu, benimki onun yerine geçsin. Fakat müsvedde halindedir, kusura bakma.


  


Kardeşim! Bazı dakika olur ki, az amel çok sayılır. Bir neferin müdhiş bir zamanda bir saat nöbeti bir sene hükmünde olduğu gibi, inşâallah Hulusi’nin de Nurlara nöbetdarlık saatleri o nevidendir. Mâşâallah Hakkı Efendi’nin yerinde orada bir Fethi Bey’i buldun. İş kemmiyette değil, keyfiyete bakılır. Bazan bir, yüze mukabildir. Hem kardeşim, Kurban Bayramındantâ şuhur-u selâseye kadar o zaman atalette dünya gafletiyle derd-i maişet belasiyle insanları ******* ediyor. O müddet zarfında fütur ve lâkaydlık herhalde olacak. Az bir hizmet de,yaz da çoktur. Hem bilirsin ki, insanın terakkiyatı şeytanlarla mücahededen ileri gelir. Mücahede olmazsa terakkiyat olmaz. Hz.Üstad’ın Hulusi Ağabey’e gönderdiği . Zaten biz netice ile mükellef değiliz, hizmetle mükellefiz.Netice ve muvaffakiyet ise, Cenab-ı Hakk’ın işidir. Onun işine karışmamalıyız.


Başta Fethi Bey, Sözler’le alâkadar olanlara selâm ve dua ederiz. Başta Sabri bütün kardeşler size selâm ve dua ederler.


Kardeşiniz


Said Nursî


  


  


Kurban Bayramından Tâ Şuhur-U Selâseye Kadar Gaflet Ve Atalet Hakim Olur

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder